ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


 

 

Accreditation

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (EEEΣ) είναι μέλος της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), η οποία αποτελεί την κυριότερη εταιρεία στην Ευρώπη στην εκπαίδευση και πιστοποίηση (accreditation) στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία.

H Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς αποτελεί μία από τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την εξουσιοδότηση από την EABCT να εξετάζουν και να μεσολαβούν γνωμοδοτώντας εάν πληρούνται τα κριτήρια εκπαίδευσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ), σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της EABCT, για την πιστοποίηση από την EABCT.

κριτήρια EABCT

Oι ψυχολόγοι και ψυχίατροι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, μπορούν να αιτηθούν στην ΕΕΕΣ την επάρκεια της εκπαίδευσής τους στη ΓΣΘ. Εάν πληρούνται τα κριτήρια, η ΕΕΕΣ τους χορηγεί Βεβαίωση Επάρκειας στην Εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία και μεσολαβεί στη χορήγηση πιστοποίησης (accreditation) από την EABCT.

 βλ. αίτηση αρχικής επάρκειας

H διαδικασία χορήγησης επάρκειας στην εκπαίδευση στη ΓΣΘ, αφορά μόνο τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της ΕΕΕΣ.

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς τηρεί κατάλογο ψυχολόγων και ψυχιάτρων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους στην ψυχοθεραπεία βάσει της θεωρίας και πράξης των αρχών και των μεθόδων της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας και έχουν λάβει την πιστοποίηση της EABCT.

Η πιστοποίηση από την ΕΑBCT ανανεώνεται ανά πενταετία, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.

 βλ. αίτηση ανανέωσης επάρκειας

Το κόστος για τη βεβαίωση επάρκειας εκπαίδευσης στη ΓΣΘ από την ΕΕΕΣ ανέρχεται στα 100 ευρώ και για την χορήγηση της πιστοποίησης από την EABCT στα 25 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτηση για τη βεβαίωση επάρκειας στη ΓΣΘ στη γραμματεία της ΕΕΕΣ.
 

Σύνδεσμοι

Παράρτημα Μακεδονίας
ΙΕΘΣ
EABCT

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Παπαδιαμαντοπούλου 13, Αθήνα, τηλ-fax: 210-7252583

Παράρτημα Μακεδονίας, Ερμού 48, Θεσσαλονίκη, τηλ-fax: 2310 274610 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Design by