ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


 

 

Εκπαίδευση

ΔΙΕΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τα θετικά αποτελέσματα συμπεριφοριστικών προγραμμάτων παρέμβασης τόσο για το ίδιο το παιδί με αυτιστικές διαταραχές και άλλες σοβαρές διαταραχές της ανάπτυξης, όσο και για την οικογένειά του, έχουν πολλαπλά τεκμηριωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου. Αυτό που χρειάζεται κυρίως στη χώρα μας είναι η προσαρμογή των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνεχούς μετεκπαίδευσης των ειδικών, που εργάζονται με παιδιά με αυτιστικές διαταραχές, ώστε αυτοί να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και την κλινική τους εμπειρία με ειδικούς χειρισμούς, βασιζόμενους στη συστηματική παρέμβαση που προσφέρει η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν πια, τόσο οι ειδικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να δουλέψουν στο χώρο αυτό, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση ως θεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί, να πλησιάσουν και να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά με μια από τις συνθετότερες εξελικτικές διαταραχές, όπως είναι ο πρώιμος νηπιακός αυτισμός.

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (EΕEΣ), φορέας εκπαίδευσης και προώθησης στις Γνωσιακές/Συμπεριφοριστικές θεραπείες, προσφέρει τώρα και Ειδική Εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και θεραπείας παιδιών με αυτισμό. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεραπείας που θα διδαχθεί στα σεμινάρια, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, το οποίο έχει εφαρμοστεί με σημαντική επιτυχία στην Αγγλία, τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, καθώς και πολλές άλλες χώρες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τις προσαρμογές του μοντέλου αυτού στην ελληνική πραγματικότητα, εφόσον διαθέτουμε πλέον μια πολυετή εμπειρία και στον ελλαδικό χώρο. Το πλαίσιο εκπαίδευσης θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, εφόσον το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και παιδαγωγούς.

Το θεωρητικό μέρος θα διεξάγεται σε δίωρες, εβδομαδιαίες απογευματινές συναντήσεις, ενώ οι εποπτείες και η πρακτική άσκηση θα γίνονται σε ώρες λειτουργίας των σχολείων ή των Κέντρων που θα δεχτούν τους εκπαιδευόμενους.

Η εκπαίδευση ακολουθεί σεμιναριακή μορφή, συνοδεύεται από πρακτική άσκηση και εποπτεία, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, και περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά μέρη και ένα προαιρετικό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Εκπαιδευτικούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς και άλλους ειδικούς που τελούν θεραπευτικό έργο με παιδιά.

Πρώτο Μέρος: Παρουσίαση και ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου, στο οποίο βασίζεται η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ), και αναλυτική αναφορά στο φάσμα των διαταραχών του αυτισμού και γενικότερα στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Διατίθεται υλικό για μελέτη στο σπίτι, και, μέσω τεστ γνώσεων καθώς και ανάλυση-συζήτηση, εμπεδώνονται οι σχετικές γνώσεις.

Δεύτερο Μέρος: Παρουσίαση και ανάλυση των μεθόδων της ΕΑΣ για την εκπαίδευση, θεραπεία και σχολική ένταξη των παιδιών με αυτισμό. Με ασκήσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση ταινιών video, δημιουργία διδακτικού υλικού, παιγνίδι ρόλων κ.ά. διδακτικές τεχνικές, στοχεύεται η εμπέδωση των ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών και η δυνατότητα αξιοποίησής τους στη θεραπευτική πράξη. Επίσης, θα δοθεί υλικό για μελέτη στο σπίτι και θα συζητηθεί η εκπαίδευση και στήριξη της οικογένειας του παιδιού με αυτισμό.

Τρίτο Μέρος (προαιρετικό για όσους εργάζονται με παιδιά με αυτισμό): Εποπτεία στο χώρο εργασίας των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με παιδιά με αυτισμό.

Τέταρτο Μέρος: Δύο ετήσιες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται με στόχο την ανακεφαλαίωση των σεμιναρίων και συζήτηση γύρω από τις θεραπευτικές εφαρμογές, καθώς και θέματα που αφορούν στις ανάγκες των θεραπευτών, όπως η αποφυγή της εργασιακής εξουθένωσης.

Πέμπτο Μέρος: Πρακτική άσκηση σε Κέντρα με παιδιά με αυτισμό, η οποία θα περιλαμβάνει παρακολούθηση θεραπευτικών συνεδριών, άμεση παρέμβαση με παιδιά υπό την εποπτεία έμπειρων ειδικών και συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα, ενός ή δύο περιστατικών, τα οποία θα αναλάβει ο κάθε εκπαιδευόμενος για μακρά χρονικά διαστήματα. Στόχος του πρακτικού μέρους θα είναι αφενός η εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν, αλλά και η εξοικείωση με την εφαρμογή των τεχνικών της ΕΑΣ. Εποπτεία για τα περιστατικά θα παρέχεται και στο πλαίσιο του σεμιναρίου, αλλά και στο Κέντρο, όπου θα γίνεται η πρακτική άσκηση.

Το Σεμινάριο θα διευθύνει η:
Αγγελική Γενά, κλινική ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις ΗΠΑ διατέλεσε διευθύντρια του Alpine Learning Group για παιδιά με αυτισμό και επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Princeton για την Ανάπτυξη του Παιδιού. Στην Ελλάδα ίδρυσε και είναι επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Παιδιού. Έχει πλούσια ερευνητική και κλινική εμπειρία με παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους, καθώς και εκτενές συγγραφικό έργο για τον αυτισμό και την Ανάλυση της Συμπεριφοράς

Διάρκεια
Δίωρες Εβδομαδιαίες Σεμιναριακές Συναντήσεις: Σεπτέμβριο – Μάιο Συνολικά 25 ανά έτος
Μία ή περισσότερες εποπτείες στο χώρο εργασίας του εκπαιδευόμενου (προαιρετικές)
Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Παιδιού ή σε άλλα Κέντρα κατ’ επιλογή του εκπαιδευόμενου, υπό την προϋπόθεση παροχής εποπτείας

Ημερομηνίες

Σεμινάρια: Παρασκευές 17.00 – 19.00 ξεκινώντας από την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου
Πρακτική Άσκηση: 20 ώρες παρακολούθηση και άσκηση υπό εποπτεία το μήνα
Παρακολούθηση Περιστατικών: 4-8 ώρες ανά εβδομάδα. Ελάχιστος αριθμός περιστατικών, 2.

Τιμή συμμετοχής
960 Ευρώ ανά έτος
(Τα μέλη της ΕΕΕΣ έχουν έκπτωση 10%)

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της ΕΕΕΣ στο τηλ. 210 72 52 583 ή στέλνοντας e-mail

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς
Θεματική Σεμιναρίου για τον Αυτισμό
Αγγελική Γενά

Πρώτο Έτος
1. Αυτισμός: Χαρακτηριστικά, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση, Επιδημι��λογικά στοιχεία, Πορεία και Πρόγνωση
2. Άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Χαρακτηριστικά, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση, Επιδημιολογικά στοιχεία, Πορεία και Πρόγνωση
3. Focus Group
4. Η Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
5. Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
6. Βασικά Χαρακτηριστικά και Κριτήρια της Συμπεριφορικής Θεραπευτικής Παρέμβασης
7. Θεραπευτικές Τεχνικές για το Ξεκίνημα της Θεραπείας (π.χ. discrete-trial teaching, shaping)
8. Θεραπευτικές Τεχνικές για Σύνθετες Δεξιότητες (π.χ. chaining and task analysis)
9. Θεραπευτικές Τεχνικές για τη Διδασκαλία Προχωρημένων Δεξιοτήτων (π.χ. peer modeling, observational learning)
10. Νατουραλιστικές Θεραπευτικές Τεχνικές (π.χ. incidental teaching)
11. Τεχνικές για την προαγωγή του λόγου και της επικοινωνίας (π.χ. PECS)
12. Συλλογή δεδομένων
13. Αξιολόγηση δεδομένων και συγγραφή έκθεσης προόδου
14. Verbal Behavior: Θεωρία και Τεχνικές
15. Verbal Behavior: Παρατήρηση με παιδί
16. Picture Exchange Communication System
17. Picture Exchange Communication System: Παρατήρηση περιστατικού
18. Συστήματα Ανταλλάξιμων αμοιβών: Θεωρία, τεχνικές, παρατήρηση περιστατικού
19. Activity Schedules: Θεωρία, τεχνικές, παρατήρηση περιστατικού
20. Αξιολόγηση πορείας σεμιναρίου – Ανασκόπηση
21. Οικογένεια και Παιδί με Αυτισμό
22. Γονείς και Παιδί με Αυτισμό
23. Πρώτες Εκτιμήσεις Λόγου
24. Διαμόρφωση Προγράμματος Λόγου και Επικοινωνίας
25. Focus Group

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς
Θεματική Σεμιναρίου για τον Αυτισμό
Αγγελική Γενά

Δεύτερο Έτος
1. Θεραπευτικές Τεχνικές για τη Διδασκαλία Προχωρημένων Δεξιοτήτων (π.χ. peer modeling, observational learning)
2. Τεχνικές για την προαγωγή του λόγου και της επικοινωνίας: Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας
3. Εποπτεία και Ανάλυση Περιστατικών
4. Αξιολόγηση δεδομένων και συγγραφή έκθεσης προόδου
5. Διδασκαλία Καίριων Δεξιοτήτων (Pivotal Response Training)
6. Verbal Behavior: Θεωρία και Τεχνικές
7. Verbal Behavior: Παρατήρηση με παιδί
8. Συστήματα Ανταλλάξιμων αμοιβών: Θεωρία, τεχνικές, παρατήρηση περιστατικού
9. Εποπτεία και Ανάλυση Περιστατικών
10. Activity Schedules: Θεωρία, τεχνικές, παρατήρηση περιστατικού
11. Οικογένεια και Παιδί με Αυτισμό
12. Συμβουλευτική και Στήριξη της Οικογένειας
13. Εφαρμογές της Ψυχοεκπαίδευσης σε Οικογένειες Παιδιών με Αυτισμό
14. Οικογένεια Παιδιού με Αυτισμό: Επίσημες και Ανεπίσημες Μορφές Στήριξης
15. Εποπτεία και Ανάλυση Περιστατικών
16. Οικογένεια με Παιδί με Αυτισμό: Η Ελληνική Πραγματικότητα
17. Τα Αδέλφια του Παιδιού με Αυτισμό
18. Η Συμπεριφοριοαναλυτική Αξιολόγηση
19. Αξιολόγηση με την Κλίμακα CARS
20. Αξιολόγηση με την Κλίμακα Vineland
21. Αξιολόγηση με την Κλίμακα ADOS
22. Εποπτεία και Ανάλυση Περιστατικών
23. Focus Group

 

 

Τηλ. 2107252583

 


 

 

Design by