ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


 

 

Δραστηριότητες ΕΕΕΣ

  • Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (Έλλη Θολούλη) (28/05/2016)
  • Εκπαιδευτική ημερίδα : Α therapy that changes therapists- Α behavioral view of Awareness, Courage, and Love in Clinical Analysis ( Chancey Parker) ( 23/04/2016)
  • Ε΄ Κύκλος σεμιναρίου Θεραπεία Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (12/2015-05/2016)
  • Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα παρέμβασης για γονείς - Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Ε. Λιακοπούλου) ( 16/01- 27/02/2016)
  • Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Φ. Γονιδάκης, Δ. Καραπαύλου, Ε. Λιακοπούλου, Α. Τσέρτου) (28/11/2015)
  • Εισαγωγικό Σεμινάριο στη Λειτουργική Αναλυτική Θεραπεία ( FAP) (Σανίδα Σταυρούλα) ( 3/10/2015)
  • Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Φ. Γονιδάκης, Δ. Καραπαύλου, Ε. Λιακοπούλου, Α. Τσέρτου) (7/3/2015)
  • Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης (Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας) συγγενών πασχόντων από Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Φραγκίσκος Γονιδάκης) (7/2/2015-9/05/2015)

 


 

 

 

Τηλ. 2107252583

 


 

 

Design by