ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


 

 

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς είναι κοινωφελείς κι έχουν επιστημονικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό και μορφωτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι εξής:

α) Προαγωγή της έρευνας, μελέτης και της θεραπείας στον τομέα υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα δε της λειτουργίας και της παθολογίας της συμπεριφοράς, εφαρμόζοντας γνωσιακές συμπεριφοριστικές ή γνωστικές συμπεριφορικές μεθόδους.

β) Επεξεργασία, δημοσιοποίηση, εισήγηση και προώθηση των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που συνδέονται με τις διαταραχές της συμπεριφοράς.

γ) Υποστήριξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, μόρφωση και επιμόρφωση ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών καθώς και παντός ενδιαφερομένου που επιθυμεί να αναπτύξει δραστηριότητες σύμφωνες με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

 

 

Τηλ. 2107252583

 


 

 

Design by